Copyright © 2014. Anneli Jäderholm. All Rights Reserved

Företag Anneli Jäderholm - Tjänster:

 


Föreläsare utifrån eget perspektiv - Psykos, Bipolär 1, Utmattningssyndrom.


Moderator vid tillställningar inom området psykisk hälsa/ ohälsa


Konsult avseende miljö - psykiatrisk heldygnsvård


Proffspatient - bemötande inom psykiatrisk heldygnsvård


(möjlighet till simulering av en akut bältesläggning och annan tvångsbehandling)


Inspiratör -för föreläsare och andra engagerade inom området.


Retoriker - anordnar utbildningar för alla grupper i konsten att göra sin röst hörd på bästa tänkbara sätt. Främjar demokratin.Andra områden;


HBTQ- frågor, Jämställdhet, Normer& värderingar, Manligt& kvinnligt, Stand- up, Kroppsspråk, Mediaträning, Presentationsteknik, Röst, Kreativitet, Entreprenörskap, Varumärke, Drivkraft, Inspiration, Livsbalans, Djurhållning, Grön rehab, Karriär.


Målgrupp:


Alla


Psykiatripersonal


Brukare av den psykiatriska vården


Skolor-alla nivåer


Arbetsförmedlingar


Försäkringskassor


Coachingföretag


Arbetsgivare


Kyrkor


Ideella föreningar


Allmänheten

                             


Boka Anneli Jäderholm?


kontakt@annelijaderholm.se

(+46)  070-7266602


 


                                   

 


Arken 

UtbildningStudio AJ


Media