Copyright © 2014. Anneli Jäderholm. All Rights Reserved

Företag Anneli Jäderholm


Anneli har erfarenheter från en hel del rehabiliteringsverksamheter; Holmängens arbetsrehab i Vänersborg, aktivitetshuset Villa Söder, aktivitetshuset Sekelhuset, Stiftelsen Gyllenkroken med flera i Göteborgsområdet.


I april år 2008 började Anneli som volontäri projekt Inre rum på Stiftelsen Gyllenkroken. Under hösten samma år övergick hon till arbetsträning och den pågick fram till juli år 2010 då hon blev projektanställd. Anställningen pågick fram till sista augusti år 2011 då hon avslutade anställningen på egen begäran.


I Inre rum arbetade hon flitigt med att: skriva utställningsmanus, bygga utställning rent praktiskt, föreläsa om psykisk sjukdom, utbilda Hjärnkollsambassadörer och personalgrupper i retorik och muntlig framställning, coacha Hjärnkollsambassadörer och andra föreläsare, skriva artiklar till tidningen Inblick, medverka i press och annan media, arbete för att påverka inom psykiatrin, nätverka via blogg och hemsida.


På arbetsgivareintyget går att läsa:

 

"Anneli Jäderholm är en erfaren föreläsare och en inspiratör, hon har inspirerat sina medarbetare och många människor runt om i Sverige med sin livsberättelse, sin framgång och sitt engagemang i frågor rörande psykistri i allmänhet och slutenvård i synnerhet.

På stiftelsen var hon en drivande kraft i attitydförändringsarbetet rörande synen på psykiska funktionsnedsättningar och de människor som drabbats. Hon föreläste intensivt om sin egen väg till återhämtning och utbildade attitydambassadörer i regeringens Hjärnkollsprojekt och även kommunal personalgrupper i retorik och muntlig framställning.


Anneli har varit med i flera referensgrupper som "erfarenhetsprofessionell", bland annat i Sveriges Kommuner och Landstings "genombrottsprojekt" och i Bräcke Diakoni, Göteborg "Dubbelt utsatt".


Anneli Jäderholm är en god skribent, skicklig föreläsare, performer och aktör.

Idéspruta och drivande motor kommer till.

Hon är dessutom tekniskt kunnig, hjälpsam, social och har varit en värdefull och mycket uppskattad arbetskamrat i projektet.


Stiftelsen Gyllenkroken"


Idag driver hon sitt eget företag, som startades år 2009, som föreläsare, moderator, proffspatient, retoriker, konsult och attitydambassadör. Hennes mål är att alltid söka vara så öppen som det går när hon berättar om sina resor i magiska, fantasistarka världar, psykoser och paniken bland spännbälten och tvivlent på sig själv. 


Genusfrågor, existentiella filosofier, konstnärliga uttryck och utåtriktad kommunikation på alla plan för den psykiskt lidande människan är högst upp på listan över hennes engagemang. Hon har klarat sin resa mot alla odds. Hon är stark, hon är stolt och hon är synlig.
Arken 

UtbildningStudio AJ


Media