Copyright © 2014. Anneli Jäderholm. All Rights Reserved

Företag Anneli Jäderholm


Anneli om bipolär 1:


Affektlabilitet, svårighet att hålla röd tråd, svårt att påbörja och avsluta aktivitet, motorisk och psykisk rastlöshet, koncentrationsproblem, impulsivitet, förhöjd sinnesstämning,irritabilitet, ökad energi , förhöjd självkänsla, grandiositet, minskat sömnbehov.


Ökat sömnbehov, ökad pratsamhet, rusande tankar, lättdistraherad, starkt målinriktad – arbete, socialt, sexuellt lustdriven, utan konsekvenstänkande, växlar mellan mani, hypomani och depression, kroniskt tillstånd, tung biologisk sårbarhet, hög ärftlighet.


Kommentar:


" De flesta jag träffat när jag har åkt land och rike runt har känt igen sig i ovanstående diagnoskriterier. Vem gör inte det? Lite väl magstarkt att avsluta med att det är kroniskt, biologiskt och med hög ärftlighet. Vem gagnar dessa rader? Jag saknar fortfarande kriterier för alla mina förmågor och jag struntar i alla kända människor som OCKSÅ haft detta kroniska tillstånd om jag inte kan få veta vad de haft för tillgångar mer specifikt"


Anneli om Psykos:


I psykos får man en förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.


En psykos kan komma plötsligt, men det vanligaste är att den utvecklas under en tid. Hur länge en psykos varar varierar också. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos.


Psykoser har troligen flera orsaker, ärftlighet är en av dem. En del människor har lättare att reagera med psykos vid påfrestningar. Det som utlöser psykosen kan vara till exempel en chockartad upplevelse, drogpåverkan eller problem som har att göra med att bli vuxen.


De flesta som blir sjuka är mellan 18 och 40 år, men psykoser kan komma under hela livet.


Symtom; vanföreställningar , hörselhallucinationer. Tidiga tecken kan vara att man blir inåtvänd, får en förändrad verklighetsuppfattning, inte orkar arbeta eller studera, grubblar över livet på ett ångestfyllt sätt, får förklarliga känsloutbrott.


Kommentar:


"De flesta av mina psykoser har föregåtts av tid av sömnlöshet och jag ser psykosen som ett drömtillstånd där dag och natt byter sida. Hur många har inte upplevt känslan av att inte riktigt veta om man sover eller är vaken?

 

För mig är galenskapen logisk och jag hade aldrig klarat mig så bra som jag gör om jag inte tolkat mina psykoser likt många som  tyder sina drömmar.


Psykosen har varit min egen thriller där jag varit både huvudrollsinnehavare och regissör. Perceptionssvårigheterna har varit uppenbara: Mina sinnen lurar mig, jag har varit sinnessjuk. I tvivel på både mig själv och livet har jag tagit hjälp av magi, precis som många gör inom exempelvis idrott.


Det mest problematiska har varit att mitt medvetande hela tiden har förändrat sig, från en dag till en annan, från en stund till en annan. Det har varit omöjligt för mig att se de tidiga tecknen på psykos. Det vände först när jag fick hjälp att skilja ut tre gränser för mig själv; den hypomana, den maniska och den psykotiska."

 


Utbildning


Psykos, Bipolär 1

Utmattningssyndrom


Studio AJ

Husbil &    Husvagns-uthyrning

Media

Arken