Copyright © 2014. Anneli Jäderholm. All Rights Reserved

Ursäkta att sidan är rörig.

Hemsideleverantören bytte system och jag fick börja om från början.

Företag Anneli Jäderholm


Anneli arbetar mestadels med frågor som rör psykiatri, psykisk ohälsa/ hälsa.


Du kan anlita henne som :

Föreläsare

Moderator

Inspiratör

Coach


Som Coach använder hon sig av RAD - technology © för att stärka människor i utsatta situationer att inta en roll i jagets tjänst, vinna frihet och bli ledare i sina egna liv.


Anneli är just nu aktiv som handledare i den PRE rehab som bedrivs på Elings ARK- Läs mer www.elingsark.se


Bältesläggning inte förenligt med själslig eller psykiatrisk vård.

Anneli har än en gång kastat sig in i debatten om bältesläggning. Hon har blivit bältad otaliga gånger och benämner det som tortyr.Uppdrag granskning kanal 1 den  4/4 klockan 20.00 medverkar Anneli direkt efter reportaget.


Morgonstudion kanal 1 den 4/4 klockan 07:20 ca gästas av Anneli


Övrig info:


www.no-more.se